Tips voor op kamp

Vertrekt ook uw kind binnenkort op kamp, jongerenvakantie, bosklas of zeeklas? Indien uw dochter of zoon ouder dan 5 jaar nog steeds kampt met bedplassen, lees dan goed onderstaande tips! In opdracht vzw Droge nachten werd een enquête uitgevoerd bij ongeveer 500 jeugdbegeleiders in Vlaanderen, omtrent hun ervaringen met bedplassen op kamp. Het onderzoek toonde aan dat 88% van de respondenten hier reeds ervaring mee had en dat het grootste aantal begeleiders op de correcte manier hiermee kan omgaan.

Tips voor ouders:

Het kan erg veel sociale druk voor een kind teweeg brengen wanneer een zomerkamp eraan komt. Houd daarom rekening met de volgende weetjes alvorens jouw zoon of dochter op kamp vertrekt!

  • Begin op tijd met de behandeling zodat het probleem al grotendeels aangepakt is voor het vertrek.
  • Breng de leiding op de hoogte
  • Informeer de begeleiders over het innemen van medicijnen
  • Spreek indien nodig een tijdstip af om het kind ’s nachts te wekken.

Tips voor begeleiders:

Als begeleider kan je ook helpen om het risico tot bedplassen in te perken op kamp door enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.

  • Bevraag de ouders vooraf of hun kinderen daarmee te kampen hebben.
  • Laat alle kinderen voor het slapengaan naar het toilet gaan en indien een van hen met een luierbroekje slaapt laat hem of haar dit discreet aantrekken.
  • Schenk aandacht aan het gespreid drinken van water doorheen de dag
  • Probeer vochtinname voor het slapengaan te beperken.
  • Het is belangrijk dat andere kinderen dit niet te weten komen en behandel het kind niet opvallend anders