Bedplassen succesvol behandelen? Het kan!

Bedplassen is een veel voorkomend en complex fenomeen. U hebt er in uw praktijk waarschijnlijk ervaring mee.

In België zijn er naar schatting meer dan 50 000 kinderen tussen de 5 en 10 jaar die bedplassen. Het gaat om ongeveer 10 à 15 % van de kinderen. Ouders weten vaak geen raad of pakken het probleem verkeerd aan.

Een intensieve professionele begeleiding door de arts is noodzakelijk. Een gestandaardiseerde aanpak helpt.

Welke de mogelijke oorzaken van bedplassen zijn en hoe u als arts best te werk gaat, vindt u op deze website.

Behandelen bedplassen voor artsen
Bedplassen succesvol behandelen? Het kan! 
Deze website vertelt u meer.