Disclaimer

UITGEVER

Dit is de website van Drogenachten.be Verantwoordelijke uitgever is Drogenachten.be, vzw in oprichting

VERANTWOORDELIJKHEID

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Drogenachten.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies raden wij u aan uw huisarts of een andere deskundige te raadplegen.

Gebruik van informatie

De informatie en het advies op deze site zijn enkel bedoeld als algemeen informatieve achtergrond en niet als specifiek advies bij het oplossen van een individueel medisch probleem. Niets op deze site is bedoeld om richting te geven aan diagnose of behandeling. Contacteer daarvoor steeds uw huisarts of een specialist. Zij zijn de enigen die u verder kunnen helpen op een medisch verantwoorde manier.

Alhoewel Drogenachten.be alles in het werk stelt om zo accuraat mogelijke informatie ter beschikking te stellen, kan Drogenachten.be noch zijn toeleveranciers verantwoordelijk gesteld worden voor de directe of indirecte gevolgen van het verkeerdelijk gebruik van de informatie op deze site.

Beschikbaarheid van informatie

Drogenachten.be stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Drogenachten.be aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen.

COPYRIGHT

Auteursrechten

Er rusten auteursrechten op deze site. Niets uit deze site mag vermenigvuldigd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Drogenachten.be.

PRIVACYBELEID

Vragen en opmerkingen

Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties betreffende ons privacybeleid kan u ons per e-mail contacteren: info@drogenachten.be

Copyright 2009 drogenachten.be, alle rechten voorbehouden

Persoonlijke levenssfeer

Drogenachten.be eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Bij een bezoek aan de website bewaren wij:

  • uw domeinnaam of IP adres (maar niet uw e-mailadres)
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld via het inschrijven op onze nieuwsbrief)

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • om u op de hoogte te stellen via onze nieuwsbrief
  • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Cookies

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Toegang tot alle informatie

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen

Het privacybeleid van Drogenachten.be kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.