Leerlingen bedplassers
helpen? Het kan!

Bedplassen is een veel voorkomend fenomeen. Tussen 6 en 7 jaar plast nog 10% van de kinderen in bed. De kans dat één van uw leerlingen nog met het probleem kampt, is dus vrij groot.

Bedplassen is een medisch probleem, waar het kind zelf niets kan aan doen. Er zijn verschillende manieren om bedplassen te stoppen. Een strikte opvolging van het doktersadvies, ook tijdens de schooluren, is daarbij cruciaal.

Bedplassen heeft vaak ook sociale gevolgen voor het kind. Het vormt onder meer een drempel om deel te nemen aan activiteiten als bosklassen of kampen. Bovendien kan het leiden tot achterstand op school.

Als leraar speelt u dan ook een belangrijkere rol dan u zelf misschien denkt.

Leerlingen bedplassers helpen
Wat bedplassen juist inhoudt en hoe u kunt helpen, vindt u op deze website.

 

Download hier onze folder.